New announcement. Learn more

Aanbevelingen

Mark Stoorvogel

Pastor van De Stadskerk in Groningen, spreker en schrijver

‘Vaak wordt gedacht dat bepaalde kerken jongeren bereiken, omdat ze goed zijn in het vermaken van jeugd. Door mijn jarenlange ervaring met jongeren heb ik mogen ontdekken dat jonge mensen niet naar de kerk komen om vermaakt te worden. Ze verlangen ernaar om te worden meegenomen in een avontuurlijk leven met Jezus. Ze willen deel uitmaken van Gods Koninkrijk, in plaats van toekijken. Mart-Jan laat ons in dit boek op pakkende en heldere wijze zien wat het belang is van discipelschapsrelaties. In relatie met elkaar ontdekken we wat het betekent om Jezus met alles in ons te volgen. Daarin ligt de kracht en de relevantie van de kerk voor nu en voor de komende generaties.’

Shelton Telesford

Pastor bij Chapel Avenue in Almere

‘Als het gaat om discipelschap is Mart-Jan een geweldige inspiratiebron. Als directeur van Alongsiders schrijft hij hier niet alleen over, maar leeft hij dit ook uit. Op een ongedwongen manier maar vol met passie neemt Mart-Jan je mee in een thema waarvan ik denk dat wij, de kerk, het zo hard nodig hebben. “Dus volg mij na, zoals ik Christus navolg” - 1 Korinthe 11:1.’

René Visser

Directeur R3NEW Communities, Community Designer

“Mart Jan legt met dit makkelijk te lezen boek zijn vinger op een zere plek. Groeien in het volgen van Jezus is een geliefd onderwerp voor boeken en preken, maar de belangrijke sleutel van 1-op-1 relaties krijgt zowel in theorie als praktijk nog veel te weinig aandacht. Ik hoop dat deze aanzet van Mart Jan – met de prachtige metafoor van de diamant – kerken, wijkcommunities en andere bewegingen helpt in het (her)ontdekken van de kracht van het kleine. Zijn oproep is inspirerend; laten we de diamant van discipelschap op waarde schatten, deze samen onderzoeken en daar tegelijkertijd intens van genieten!”

Mounia Dollison

Teamleidster Youth for Christ Almere, Pastoraal medewerker

‘Mart-Jan leeft en ademt discipelschap! Zijn passie en gedrevenheid om Jezus te delen met de mensen (in het bijzonder jongeren) om hem heen is aanstekelijk. Je wordt even stilgezet. Je hebt een moment van reflectie. Je zoekt manieren waarop je iets van zijn enthousiasme kan overdragen op anderen. Op een begrijpelijke manier brengt hij in dit boek tot leven hoe discipelschap eruit kan zien en wat voor impact het kan hebben als we Jezus volgen met heel ons wezen. Ik hoop dat het je uitdaagt in je kerk, in je (whatever- you-call-it) groep en in je één-op-één gesprekken. Na het lezen was ik even stil. Heb ik nagedacht over hoe intentioneel ik ben als het gaat om discipelschap.’

Mark de Boer

Voorganger, spreker, oud-directeur stichting Agapè

‘Als er één woord is dat de passie van Mart- Jan beschrijft, dan is het discipelschap. Een niet meer alledaags woord, maar misschien wel belangrijker dan ooit. Want wees eerlijk: kennen we nog de kunst van het samen- leven? Van elkaar de goede vragen stellen, verder helpen, van samen achter Jezusaangaan? Mart-Jan gebruikt het prachtige beeld van een diamant – een edelsteen waarin het licht in al z’n vormen en facetten zichtbaar wordt. Dat is genieten; je blijft kijken en ontdekken! Zo is het met discipelschap, zegt hij. In al onze vormen en facetten reflecteren we samen het licht van Christus. Dat is kostbaar en daarin valt nog veel te ontdekken, zo blijkt uit dit boek. Geniet ervan!’

Anne Borkent

C3 Rivers Arnhem

‘Jezus leerde ons dat Hij Zijn kerk zou bouwen (Mattheüs 16:18) en dat het onze opdracht is om discipelen te maken (Mattheüs 28:19). Als voorganger heb ik deze twee jarenlang door elkaar gehaald. Ik probeerde de kerk te bouwen en vroeg me af waarom God geen discipelen maakte. Pas toen ik de juiste volgorde te pakken kreeg, en mijn werk van discipelen maken ging doen en Hem de kerk liet bouwen, viel alles op zijn plek. Dit boek helpt ons om discipelen te maken in de 21ste eeuw. Met aandacht voor geest, ziel én lichaam, en voor het omarmen van grootschalige samenkomsten, kleine groepen én de 1-op-1 relatie. De verschillende invalshoeken zijn als de facetten van een prachtige diamant.’

Isaäc Wolters

Pionier in het hoge noorden en coördinator bij Alongsiders Nederland

‘De titel van dit boek zegt al zo veel. Het zegt iets over de plek van discipelschap
in het leven van Mart-Jan. Het zegt iets over zijn verlangen dat discipelschap meer plek mag krijgen binnen de kerk in dit land (en in Europa). Ik ontdekte door het meelezen en de ervaringen die ik in mijn leven heb opgedaan, dat discipelschap echt de mooiste diamant is die we als christenen mogen ontdekken. Het is dan ook mijn verlangen en gebed dat dit boek je gaat helpen dat te zien. Maar bovenal dat je over een tijdje antwoord kunt geven op die belangrijke vraag: wie maakt van mij een discipel en wie help ik bij het volgen van Jezus?’

Philip Nunn

Missionair werker, schijver, spreker en oudste in de Bron Eindhoven

‘Hier in Europa is onze manier van leven individualistischer geworden. De focus op persoonlijke ontwikkeling en het opkomen voor je eigen geluk en rechten is de grote motor achter deze individualisering. Deze beweging zie je ook in de kerk... Een focus op mijn gaven, mijn bediening, mijn geestelijke ervaring, mijn toekomst... Met dit boek wil Mart-Jan ons het belang van investeren in relaties op een frisse manier onder ogen brengen; het belang van discipelschapsrelaties. De verschillende kanten van een diamant herinneren ons eraan dat er verschillende manieren zijn om dat te doen. Zoek je eigen stijl en volg de inspirerende voorbeelden van discipelmakers als Mozes en Paulus – en natuurlijk ook dat van de Heer Jezus.’

Elmer Verweij

Coördinator Missionair Jongerenwerk bij Youth for Christ

“Mart-Jan slaagt erin om met deze ‘parel’ een concrete vertaalslag te maken hoe we, met alle respect, een ‘containerbegrip’ als discipelschap weer duidelijk op de kaart kunnen zetten. De organisatie die hij mag leiden weet hier ook inspirerende en praktische tools voor te geven, zodat het eigenlijk nog maar op één ding aankomt: doen! En daar mist het nog wel eens aan, ga het gewoon maar doen. Ik ken Mart-Jan als een inspirator en zeer verbindend persoon en dat ademt door in dit boek. De praktische modellen, plaatjes en beelden geven je houvast. De helderheid van schrijven, en duidelijke voorbeelden zijn verfrissend. Laten we discipelschap maar gewoon samen, met de Meester, gaan doen!”

Daniël Vaders

Student theologie aan de VIAA

“In dit boekje heeft Mart-Jan de kern waar discipelschap over gaat prachtig en helder omschreven. Ik heb het voorrecht gehad om de impact van deze vorm van discipelschap bij Alongsiders van dichtbij te zien! De kerk en de wereld heeft christenen nodig die een radicale vorm van discipelschap uitleven. Op deze manier wil Gods ons inzetten om mee te werken in het herstel van alle verbindingen die verbroken waren door de zondeval. Jezus is daarin ons voorbeeld en kracht. Geloven is daarin een werkwoord. Mart-Jan heeft discipelschap in het symbool van een diamant geweldig weten te vatten. Mijn verlangen is dat deze diamant steeds meer zal gaan schitteren, tot eer van onze God!“

Betty Langeler

Docent Theologie Hogeschool VIAA

“Discipelschap. Een begrip met oude papieren wat mensen juist daarom vermoeid of allergisch kan maken. Mart-Jan legt in dit boek echter een liefdevolle vinger bij de discrepanties rondom dit begrip: de meeste van ons weten ervan; slechts weinigen zijn er gericht mee bezig en nog veel minder is het opgenomen in de structuren van onze geloofsgemeenschappen. Dit boek geeft richting aan het relationeel verbonden leren als basis voor het samen leven en geloven. Voor mij geeft de diamantmetafoor focus aan ontologische aspecten van ons als volgers van de Weg. We zien en zijn gereflecteerd licht: in verbinding en betrokkenheid reflecteren we als beelddragers de relatie van God en schepping. Ook zien we vanuit alle aspecten van een diamant grote diversiteit en een spectrum van kleuren. Een ervaring van fonkeling als door in beweging te zijn, patronen van licht en donker verschijnen en verdwijnen. Hoe dit alles vorm te geven: daar hebben we nu dit sprankelende boek voor!”

 

This product has been added to your cart

CHECKOUT