New announcement. Learn more

Discipelschap is belangrijk.

Maar hoe 'doe' je discipelschap?

Wij helpen je met concrete antwoorden op deze vraag.

De 'diamant van discipelschap' is een boek

Samen concreet discipelen maken

De bedoeling van dit boekje - en het bijbehorende website platform - is om een ‘framework’ te geven. Een kaart die richting geeft. Lijnen waarover we kunnen denken. Uiteraard zijn de uitkomsten anders voor elke situatie, maar de achterliggende ideeën zijn hetzelfde.

Ik nodig je uit om op reis te gaan. Om samen te ontdekken. Om door de tijd terug te reizen tot we de Meester-discipelmaker zelf in de ogen kunnen kijken en leren van hoe Hij het deed. Om veranderd te worden in onze denkpatronen en concrete stappen te zetten in hoe we dat uitleven. In jouw leven. Jouw kerk. Jouw buurt.

Ik nodig je uit om het boekje dat je in je handen hebt te zien als een werkboek. Om verder te bladeren, nog eens terug te gaan, aantekeningen te maken. Om het oneens te zijn - of juist helemaal eens. Om aan te vullen, toe te passen, concreet te maken.

Aanbevelingen

(Klik op de afbeelding om meer aanbevelingen te lezen)

De 'voorkant' van de diamant:

De voorkant staat in ‘de diamant van discipelschap’ voor de grootte van de groep waarin onze relaties zich afspelen. Een relatie begint bij 1 persoon tot 1 andere persoon. 1 op 1 dus. De kleinste relatie zou ik zeggen. Maar uiteraard spelen relaties zich ook af in andere groepsgrootten. Denk bijvoorbeeld aan een gezin, of je collega’s op het werk. En als je een evenement bezoekt ben je helemaal met veel mensen samen. Omdat discipelschap de grote opdracht is aan de kerk, of de gemeente van Christus, betrekken we de relaties waar we het over hebben ook hierop. We hebben het dan met name over relaties op drie niveaus:

  • De grote samenkomst (100 > mensen)
  • De huiskring (ongeveer 10 mensen)
  • De 1-op-1 relatie (ehhm, 2 mensen dus;-))

De 'bovenkant' van de diamant

De bovenkant staat in ‘de diamant van discipelschap’ voor de verschillende domeinen waaruit wij als mensen zijn opgebouwd. Het meest tastbare domein is natuurlijk het fysieke - we zijn mensen van vlees en bloed. Maar uiteraard zijn we veel meer dan dat. We zijn geestelijke wezens. Iemand heeft wel eens gezegd dat we als mensen een ‘gat’ in ons hebben dat alleen door God - en meer specifiek door Zijn zoon Jezus - gevuld kan worden. We zijn geestelijk. En in dit rijtje horen ook nog de emotionele en rationele (of educatieve), dimensies thuis.

Over deze verschillende domeinen gaat het in deel 2:
  • De geestelijke dimensie
  • De emotionele dimensie
  • De fysieke dimensie
  • De rationele dimensie

Doe je mee?

De diamant van discipelschap is een project dat bedoeld is als hulp voor de kerk. De materialen en tools die er nu zijn zijn met dat doel gemaakt, maar het is nog lang niet klaar. Zoals een diamant vele facetten heeft mogen er bij deze diamant ook nog vele facetten bijkomen.

Training & Inspiratie

Wij willen je helpen. Trainen. Wij komen graag dichtbij. We gaan graag in gesprek. Samen bidden. We willen samen-op-lopen en ontdekken hoe we de grote opdracht van Jezus beter vorm kunnen geven in de situatie waarin jij zit.

Trainings traject voor kerken

Voor kerken of gemeenten hebben we een traject ontwikkeld waarin we helpen om deze concepten te implementeren. Gedurende 4-6 sessies gaan we door verschillende fasen heen waarbij we dieper kijken dan het “oppervlakte-niveau”.

 

This product has been added to your cart

CHECKOUT