New announcement. Learn more

TAGS

De sociale ruimte [NL]

Er van uitgaand dat je ‘de diamant van discipelschap’ hebt gelezen geef ik je in dit blog wat extra input mee over de sociale ruimte.

De sociale ruimte is een manier om uit te drukken in welke groep mensen jij je begeeft en hoe groot die groep is. Je klas, je voetbalteam, je vaste collega - het zijn er allemaal voorbeelden van. De verschillende soorten groepen en groepsgroottes geven allemaal een verschillende dynamiek. In het overzicht hieronder zie je hoe dat er grofweg uit kan zien voor de verschillende ‘settings’.

De kerk (1)

In het boek ‘de diamant van discipelschap’ reflecteer ik met name op groepsgroottes binnen de kerk. De groep van 100 staat voor de kerkdienst op de zondag, de groep van 10 voor de kerngroep en de 1-op-1 is vaak de grote ontbrekende, maar staat voor de meest persoonlijke relatie.

Een sociale ruimte die ik daar niet bespreek is wat we de ‘missionaire community' noemen. Het is de groep die qua grootte tussen de kerngroep en de grote groep in ligt. Doordat de groep groter is dan een kerngroep heeft deze meer ‘slagkracht’. Leiderschap is belangrijker, je moet meer gaan ‘regelen’, maar het kan allemaal nog op een Excel-sheet. De vormen van organisatie die je terugvindt in de groep van 100 zijn hier nog niet nodig. Betrokkenheid en samen optrekken staan nog steeds hoog. De missionaire community heeft een gezamenlijk doel dat de groep aan elkaar verbind. Alan Hirsch noemt deze gezamenlijkheid ‘communitas’ - een community met een doel (task).

Mijn vraag aan jou: hoe ziet de ‘missionaire community’ eruit in jouw context en hoe wordt hier invulling aan gegeven?

De kerk (2)

In de Bijbel kom je de begrippen als ‘kerkdienst’ en ‘kerngroep’ niet tegen. Wel het concept natuurlijk - en dat zie je in mijn boek ook terug, maar de begrippen als zodanig niet. Het is daarom interessant om te kijken naar die begrippen in de Bijbel die te maken hebben met sociale ruimte en te kijken wat we daarvan kunnen leren.

In de Bijbel lees je veelvuldig over:

  • het huwelijk - de ultieme 1-op-1 relatie
  • het gezin - de kleine groep
  • de gemeente - de grotere groep

Uiteraard is niet alles wat je leest over het huwelijk direct toepasbaar op elke 1-op-1 relatie, maar je ziet wel dat woorden als liefde, accountability, trouw, toewijding beschreven worden en dit kan ons helpen om de dynamiek van de 1-op-1 relatie te begrijpen en er invulling aan te geven. Datzelfde is zo voor de instructies die we in de Bijbel lezen over het gezin en de gemeente.

Leiderschap bijvoorbeeld. In het huwelijk en het gezin zie je dat de man wordt opgeroepen om leiding te geven. In de gemeenten lees je over oudsten en diakenen die een rol van leiderschap innemen. Dit leert ons veel als het gaat om hoe we leiderschap binnen de verschillende sociale ruimten in kunnen vullen.

Een paar vragen aan jou: In welke sociale ruimten begeef jij je? Geeft de Bijbel je handvatten die je mag toepassen in de verschillende groepen waarbinnen je jezelf beweegt? Hoe ziet dat eruit in de praktijk? Waar loop je tegenaan?

De buurt

Laatst had ik een gesprek met iemand die actief is in wijk-communities. Hij vroeg me hoe deze groepen / sociale ruimtes eruit zouden zien voor het werk in de wijken. Die vraag sprak me aan. Want uiteraard is de diamant van discipelschap niet alleen voor kerken, maar kun je hem breder toepassen. En, wat is eigenlijk een Bijbelse definitie van ‘kerk’? Een wijk-community die met de liefde van Jezus uitreikt, is dat een kerk?

Al pratend kwamen we op de volgende groepen terecht:

  • het huis - de 1-op-1 relatie
  • de kleine groep - de straat
  • de missionaire community - de buurt
  • de grote groep - de wijk

Hoe kun jij dit toepassen in jouw situatie? Welke woorden zijn in jouw context relevant en hoe kan jij in jouw context invulling geven aan het (gezamenlijk) volgen van Jezus in de verschillende sociale ruimtes waarin je jezelf begeeft? Hoe zou dit er bijvoorbeeld uit kunnen zien op jouw werk? 

This product has been added to your cart

CHECKOUT