New announcement. Learn more

De groep van 100

De groep van 100

Het is zondagmorgen 09.12 uur. De kerkdeuren staan open en langzaam druppelen de mensen binnen. Sommigen kletsen eerst nog wat, anderen schuiven de grote zaal in en zoeken een plek. Mensen genieten van wat korte gesprekjes en kijken wat om zich heen. Wie is er wel en wie niet? Stipt 10.00 uur start de samenkomst. De voorganger heet iedereen welkom, de muziek klinkt, iedereen gaat staan en de ruimte vult zich met aanbidding. De één heeft de handen hoog, de ander staat met de ogen dicht. Weer een ander kijkt om zich heen en denkt: “Wat geweldig dat ik bij het lichaam van Christus mag horen, de gemeente, de kerk. Wow!”

Verdieping

Bij elke groepsgrootte bekijken we de elementen 'betrokkenheid', 'investeren' en 'openheid & accountability'. Klik op de links hieronder om direct naar de bijbehorende pagina's te gaan.

Vragen bij dit hoofdstuk:

  • Hoe ziet de groep van 100 er in jou situatie uit?
  • Hoe ervaar jij discipelschap in de groep van 100?
 

This product has been added to your cart

CHECKOUT