New announcement. Learn more

Back to Blog

"Discipelschap komt niet vanzelf tot stand"

(Dit artikel is verschenen op CIP.nl) Mart-Jan van der Maas woonde jarenlang met zijn gezin in Cambodja. Deze levenservaring en de genade van een goede vriend en mentor aan zijn zijde hebben hem veel geleerd over discipelschap. Aan alles merk je zijn passie voor Jezus en de wil om discipelschap tastbaar en begrijpelijk te maken. Hij schreef er vanuit deze ‘worsteling’ het boek ‘Diamant van discipelschap’ over. Volgens Mart-Jan is discipelschap vooral intentioneel en relationeel...

March 19, 2021

Touchpoint is crisis [ENG]

(A plea for ongoing personal discipleship) When talking with people I often hear something like this. This or that happened, things turned bad, someone came alongside, he / she helped me get things sorted. Things got better and the friendship dissolved. Of course we stil know each-other but the relation is basically lost. Sounds familiar? Or the other way around. Things go really well. Friends all around, lots of people who walk with you. However, when the ‘really well’ becomes normal things...

March 4, 2021

(Non)Mutuality? [ENG]

Mentor. Buddy. Coach. Friend. Master. Discipel. Student. Slave. This morning I read the passage from Luke 17. It reads “So you also, when you have done all that you were commanded, say: ‘We are unworthy servants, we have only done what was our duty.’" We’re slaves. Servants. Even the word ‘unworthy’ was used. Is Luke talking about us too?...

February 19, 2021

De sociale ruimte [NL]

Er van uitgaand dat je ‘de diamant van discipelschap’ hebt gelezen geef ik je in dit blog wat extra input mee over de sociale ruimte....

February 19, 2021

(On)gelijkwaardigheid? [NL]

Mentor. Buddy. Mattie. Coach. Vriend. Meester. Discipel. Leerling. Slaaf. Knecht. Vanmorgen las ik het gedeelte uit Lukas 17 waar staat: “Zo moet ook u, wanneer u gedaan hebt al wat u opgedragen is, zeggen: Wij zijn slechts onnutte slaven, want wij hebben slechts gedaan wat wij moesten doen.” Wij zijn slaven. Knechten. Het woordje “onnut” valt zelfs. Gaat dat over ons?...

February 18, 2021

Social space [ENG]

I wrote this blog with some extra input on social space, assuming you have read "the Diamond of Discipleship”;-)...

February 17, 2021

Nieuw boek: “de Diamant van Discipelschap” (NL)

Discipelen maken. Het is de grote opdracht van Jezus. We willen het allemaal, maar vinden het in de praktijk knap lastig. Aan modellen geen gebrek, maar hoe hoe breng je het nu echt in de praktijk? Hoe werkt het in verschillende situaties en omgevingen of verschillende culturen? Wat zijn de principes die situatie- en cultuuroverstijgend zijn?...

January 6, 2021

Discipelen maken: 5 dingen die we kunnen leren van Jezus (NL)

Discipelschap, een eeuwen-oud begrip, kasten vol met boeken zijn erover geschreven. Wat Mart-Jan van der Maas, oprichter van Alongsiders Europa intrigeert is dat -hoewel we het heel belangrijk vinden- we maar met moeite een antwoord vinden op de vraag “wie discipel jij?” Hij schreef er het gratis boek 'Diamant van Discipelschap' over. Is ‘discipelen’ een werkwoord dan? Goede vraag. Volgens de taalkundigen natuurlijk niet, maar volgens het voorbeeld-leven van Jezus wel. Hij leef...

December 21, 2020 Posts 1-8 of 8 | Page
 

This product has been added to your cart

CHECKOUT